Jan 21, 2018 Last Updated 5:22 PM, Apr 3, 2558

ข่าวสารจากสาขา

กรกฎาคม 27, 2559

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1

สาขาวิชาการตลาดจัดอบรม "โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาการตลาด…
มีนาคม 16, 2559

โครงการ "การตลาดร่วมใจพัฒนาตนเองด้านจิตอาสา"

ผศ.อรรถกร จัตุกูลนำนักศึกษาวิชาการตลาด ทุกชั้นปี บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย…
ก.พ. 17, 2559 201

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดอบรมวันที่ 17 ก.พ.59 เชิงปฏิบัติการดูแลและติดตามเว็บไซต์หน่วยงาน
ก.พ. 12, 2559 197

ผศ.อรรถกร จัตุกูล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด ศึกษาดูงาน ณ สยามแม็คโคร บุรีรัมย์ วันที่ 12 ก.พ.59

ผศ.อรรถกร จัตุกูล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด ศึกษาดูงาน ณ สยามแม็คโคร…

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

ไม่พบฟีด

On Facebook